Working...
Shoping cart
Shopping cart
CHF 0.00
Samsung C27JG50QQU
Samsung C27JG50QQU
27" VA LED Curved - 2560x1440 - 300cd/m² - 3000:1 - 4ms - 2x HDMI / DisplayPort
Ref: 111026 - LC27JG50QQUXEN
Stock (carouge)
CHF 355.00
Samsung C24F390FHU
Samsung C24F390FHU
23.5" VA LED Curved - 1920x1080 - 250cd/m² - 3000:1 - 4ms - VGA / HDMI
Ref: 101464 - LC24F390FHUXEN

CHF 136.00
Samsung C24F396FHU
Samsung C24F396FHU
23.5" VA LED Curved - 1920x1080 - 250cd/m² - 3000:1 - 4ms - VGA / HDMI
Ref: 109965 - LC24F396FHUXEN

CHF 146.00
Samsung C24FG73FQU
Samsung C24FG73FQU
23.5" VA QLED Curved - 1920x1080 - 350cd/m² - 3000:1 - 1ms - 2x HDMI / DisplayPort
Ref: 105578 - LC24FG73FQUXEN

CHF 281.00
Samsung C24RG50 [GAMING]
Samsung C24RG50 [GAMING]
23.5" VA LED Curved - 1920x1080 - 250cd/m² - 3000:1 - 4ms - DisplayPort / 2x HDMI - FreeSync 144Hz
Ref: 113236 - LC24RG50FQUXEN

CHF 298.00
Samsung C27F390
Samsung C27F390
27" VA LED Curved - 1920x1080 - 250cd/m² - 3000:1 - 4ms - VGA / HDMI
Ref: 104198 - LC27F390FHUXEN

CHF 208.00
Samsung C27F396FHU
Samsung C27F396FHU
27" VA LED Curved - 1920x1080 - 250cd/m² - 3000:1 - 4ms - VGA / HDMI
Ref: 99572 - LC27F396FHUXEN

CHF 201.00
Samsung C27F591FDU
Samsung C27F591FDU
27" VA LED Curved - 1920x1080 - 250cd/m² - 3000:1 - 4ms - VGA / HDMI / DisplayPort - Speakers
Ref: 99004 - LC27F591FDUXEN

CHF 361.00
Samsung C27FG73FQU
Samsung C27FG73FQU
27" VA QLED Curved - 1920x1080 - 350cd/m² - 3000:1 - 1ms - 2x HDMI / DisplayPort-144Hz
Ref: 105579 - LC27FG73FQUXEN

CHF 333.00
Samsung C27H580FDU
Samsung C27H580FDU
27" VA LED Curved - 1920x1080 - 250cd/m² - 3000:1 - 4ms - VGA / HDMI / DisplayPort
Ref: 105680 - LC27H580FDUXEN

CHF 336.00
Samsung C27HG70
Samsung C27HG70
27" VA QLED Curved - 2560x1440 - 350cd/m² - 3000:1 - 1ms - 2x HDMI / DisplayPort - FreeSync 2 - USB 3.0 hub-144 Hz
Ref: 106493 - LC27HG70QQUXEN

CHF 660.00
Samsung C27R500F
Samsung C27R500F
27" VA LED Curved - 1920x1080 - 250cd/m² - 3000:1 - 4ms - VGA / HDMI - Freesync
Ref: 112909 - LC27R500FHUXEN

CHF 275.00
Samsung C32F391FWU
Samsung C32F391FWU
32" VA LED Curved - 1920x1080 - 250cd/m² - 3000:1 - 4ms - HDMI / DisplayPort
Ref: 100023 - LC32F391FWUXEN

CHF 343.00
Samsung C32H711QEU
Samsung C32H711QEU
31.5" VA LED Curved - 2560x1440 - 300cd/m² - 3000:1 - 4ms - HDMI / mini DisplayPort
Ref: 106082 - LC32H711QEUXEN

CHF 465.00
Samsung C32HG70QQU
Samsung C32HG70QQU
31.5" VA LED Curved - 2560x1440 - 350cd/m² - 3000:1 - 1ms - 2x HDMI / DisplayPort - USB 3.0 hub
Ref: 105198 - LC32HG70QQUXEN

CHF 586.00
Samsung C32JG50QQU
Samsung C32JG50QQU
31.5" VA LED Curved - 2560x1440 - 300cd/m² - 3'000:1 - 4ms - 2x HDMI / DisplayPort
Ref: 111503 - LC32JG50QQUXEN

CHF 452.00
Samsung C34H890WJU
Samsung C34H890WJU
34" VA LED Curved - 3440x1440 - 300cd/m² - 3000:1 - 4ms - HDMI / DisplayPort - USB 3.0 hub
Ref: 105260 - LC34H890WJUXEN

CHF 627.00
Samsung C43J890DKU
Samsung C43J890DKU
43" VA LED Curved - 3840x1200 - 300cd/m² - 3000:1 - 5ms - HDMI / DisplayPort - USB 3.0 hub
Ref: 109708 - LC43J890DKUXEN

CHF 942.00
Samsung C49HG90
Samsung C49HG90
48.9" VA QLED Curved - 3840x1080 - 350cd/m² - 3000:1 - 1ms - 2x HDMI / DisplayPort / mini DisplayPort - USB 3.0 hub-144Hz
Ref: 111482 - LC49HG90DMUXEN

CHF 870.00
Samsung C49J890DKU
Samsung C49J890DKU
48.9" VA LED Curved - 3840x1080 - 300cd/m² - 3000:1 - 5ms - HDMI / DisplayPort - USB 3.0 hub
Ref: 108886 - LC49J890DKUXEN

CHF 953.00
Samsung C49RG90
Samsung C49RG90
48.9" VA QLED Curved - 5120x1440 - 600cd/m² - 3000:1 - 4ms - 2x HDMI / DisplayPort / mini DisplayPort - USB 3.0 hub - Freesync 2 - 120Hz
Ref: 112960 - LC49RG90SSUXEN

CHF 1'662.00
Samsung CJ791
Samsung CJ791
34" VA LED Curved - 3440x1440 - 300cd/m² - 3000:1 - 4ms - HDMI / DisplayPort / USB Type-C - USB 3.0 hub - Speakers
Ref: 109769 - LC34J791WTUXEN

CHF 820.00
Samsung S22E450BW
Samsung S22E450BW
22" LED TN - 1680x1050 - Mega DCR - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA / DVI-D - H/V: 170ø/160ø - VESA 100x100mm
Ref: 93555 - LS22E45KBWV/EN

CHF 155.00
Samsung S22E450MW
Samsung S22E450MW
22" LED TN - 1680x1050 - Mega DCR - 1000:1 - 250 cd/m² - 5 ms - VGA / DVI
Ref: 93819 - LS22E45KMWV/EN

CHF 215.00
Samsung S24D330H
Samsung S24D330H
24" LED TN - 1920x1080 - Mega DCR - 250 cd/m² - 1 ms - VGA / HDMI
Ref: 100007 - LS24D330HSX/EN

CHF 130.00
Samsung S24E450B
Samsung S24E450B
24" LED TN - 1920x1080 - 1000:1 - 250 cd/m² - 5 ms - VGA / DVI
Ref: 97065 - LS24E45KBSV/EN

CHF 141.00
Samsung S24E450F
Samsung S24E450F
24" LED TN - 1920x1080 - Mega DCR - 1000:1 - 250 cd/m² - 5 ms - VGA / DVI / HDMI - USB hub
Ref: 94744 - LS24E45UFS/EN

CHF 147.00
Samsung S24E650BW
Samsung S24E650BW
24" LED PLS - 1920x1200 - Mega DCR - 1000:1 - 250 cd/m² - 4 ms - VGA / DVI
Ref: 93814 - LS24E65KBWV/EN

CHF 204.00
Samsung S24E650DW
Samsung S24E650DW
24" LED PLS - 1920x1200 - 1000:1 - 250 cd/m² - 4 ms - VGA / DVI / DisplayPort - USB hub
Ref: 104329 - LS24E65UDWG/EN

CHF 254.00
Samsung S24E650PLC
Samsung S24E650PLC
23.6" LED PLS - 1920x1080 - Mega DCR - 1000:1 - 250 cd/m² - 4 ms - Display Port / HDMI / VGA
Ref: 104197 - LS24E65UPLC/EN

CHF 166.00
Samsung S24E650XW
Samsung S24E650XW
24" LED PLS - 1920x1200 - Mega DCR - 1000:1 - 250 cd/m² - 4 ms - Display Port / DVI / VGA
Ref: 93817 - LS24E65UXWG/EN

CHF 247.00
Samsung S24F352
Samsung S24F352
23.5" LED PLS - 1920x1080 - 1000:1 - 250 cd/m² - 4 ms - VGA / HDMI
Ref: 107402 - LS24F352FHUXEN

CHF 171.00
Samsung S24F354F
Samsung S24F354F
24" LED PLS - 1920x1080 - 1000:1 - 200 cd/m² - 4 ms - VGA / HDMI
Ref: 116589 - LS24F354FHUXEN

CHF 127.00
Samsung S24H850QFU
Samsung S24H850QFU
23.8" LED PLS - 2560x1440 - 1000:1 - 300 cd/m² - 5 ms - HDMI / DisplayPort - USB hub
Ref: 105087 - LS24H850QFUXEN

CHF 288.00
Samsung S25HG50FQU
Samsung S25HG50FQU
24.5" LED TN - 1920x1080 - Mega DCR - 400 cd/m² - 1 ms - 2x HDMI / DisplayPort
Ref: 105577 - LS25HG50FQUXEN

CHF 391.00
Samsung S27F350FHU
Samsung S27F350FHU
27" LED PLS - 1920x1080 - Mega DCR - 250 cd/m² - 4 ms - VGA / HDMI
Ref: 99573 - LS27F350FHUXEN

CHF 170.00
Samsung S27H650FDU
Samsung S27H650FDU
27" LED PLS - 1920x1080 - 1000:1 - 250 cd/m² - 5ms - VGA / HDMI / DisplayPort
Ref: 109709 - LS27H650FDUXEN

CHF 250.00
Samsung S27H850QFU
Samsung S27H850QFU
26.9" LED PLS - 2560x1440 - 1000:1 - 350 cd/m² - 4 ms - HDMI / DisplayPort / USB Type-C - USB 3.0 hub
Ref: 106303 - LS27H850QFUXEN

CHF 318.00
Samsung S27R650F
Samsung S27R650F
27" IPS LED - 1920x1080 - 250cd/m² - 1000:1 - 5ms - VGA / HDMI / DisplayPort - Hub USB 3.0 - 75Hz
Ref: 116588 - LS27R650FDUXEN

CHF 252.00
Samsung S32D850T
Samsung S32D850T
LCD LED 32" MVA - 2560x1440 - 3000:1 - 300 cd/m2 - 5 ms - DVI / HDMI / DisplayPort - USB 3.0 hub
Ref: 98061 - LS32D85KTSR/EN

CHF 418.00
Samsung S34J550WQU
Samsung S34J550WQU
34" VA LED - 3440x1440 - 300cd/m² - 3000:1 - 4ms - DisplayPort / HDMI - FreeSync 75Hz
Ref: 114773 - LS34J550WQUXEN

CHF 564.00
Samsung Space moniteur LS32R750
Samsung Space moniteur LS32R750
32" VA LED - 3840x2160 - 250cd/m² - 2500:1 - 4ms - Mini DisplayPort / HDMI
Ref: 111997 - LS32R750UEUXEN

CHF 617.00
Samsung Space Moniteur S27R750
Samsung Space Moniteur S27R750
27" VA LED - 2560x1440 - 144 Hz - 250cd/m² - 3000:1 - 4ms - Mini DisplayPort / HDMI
Ref: 111996 - LS27R750QEUXEN

CHF 452.00
Samsung U28E570DS
Samsung U28E570DS
28" LED TN - 3840x2160 - 1ms - 1000:1 - 370cd/m² - AMD FreeSync - Flicker Free - 1x DisplayPort / 2x HDMI
Ref: 107403 - LU28E570DS/EN

CHF 415.00
Samsung U28E850R
Samsung U28E850R
28" TN LED - 3840x2160 - 1ms - 370cd/m² - 1000:1 - Flicker Free - 1x DisplayPort / 1x Mini-DisplayPort / 2x HDMI - 4x USB 3.0
Ref: 93312 - LU28E85KRS/EN

CHF 368.00
Samsung U28H750UQU
Samsung U28H750UQU
27.9" QLED TN - 3840x2160 - 1ms - 300cd/m² - 1000:1 - 1x DisplayPort / 2x HDMI - AMD Freesync-60 Hz
Ref: 105681 - LU28H750UQUXEN

CHF 449.00
Samsung U32H850
Samsung U32H850
31.5" LED VA - 3840x2160 - 3000:1 - 250cd/m² - 4ms - 1x DisplayPort / 1x Mini-DisplayPort / 2x HDMI - USB 3.0 hub - Quantum Dot technology
Ref: 104118 - LU32H850UMUXEN

CHF 538.00
Samsung U32J590
Samsung U32J590
31.5" LED VA - 3840x2160 - 4ms - 3000:1 - 270cd/m² - AMD FreeSync - 1x DisplayPort / 2x HDMI
Ref: 109392 - LU32J590UQUXEN

CHF 370.00
Samsung U32R590CWU
Samsung U32R590CWU
31.5" VA LED Curved - 3840x2160 - 4ms - 2'500:1 - 250cd/m² - HDMI / DisplayPort
Ref: 112316 - LU32R590CWUXEN

CHF 476.00